Spiseforstyrrelser: Mad som sin fjende

madvaner

Overraskende mange danskere har en ekstra byrde at slås med i hverdagen. En byrde som ikke altid kan ses eller mærkes, men hos det enkelte vedkommende, kan den være absolut overskyggende i hverdagen.

Spiseforstyrrelse er en af de sindslidelser som kan være svært at spotte ude fra. Derfor er der utroligt mange mennesker i alle aldersgrupper, som bærer rundt på denne slags sygdom, uden af vedkommendes omgivelser bemærker det.

Hvilke spiseforstyrrelser findes der?

Igennem årene er man blevet bekendt med flere og flere typer af spiseforstyrrelser. De mest velkendte er anoreksi og bulimi, men mange rammes også af overspisning, ortoreksi og megareksi, hvorfor disse også betragtes som spiseforstyrrelser nu.

Fælles for alle sygdomme er, at grundlaget for udviklingen af sygdommen, typisk skyldes en ualmindelig optagelse af udseendet, hvor vedkommende med tiden får forvrænget sit syn på sin egen krop.

Anoreksi

Ved anoreksi vælger den sygdomsramte at begrænse sit madindtag til et minimum. Vedkommende vil derfor opleve et ekstremt vægttab inden for en skræmmende kort tidsperiode, hvilket medfører sundhedsskadelige og livsfarlige ændringer for kroppen.

Bulimi

Bulimikeren er noget sværere at spotte i mængden, for denne behøver hverken at lide af overvægt eller undervægt. Her er det ofte selvkontrol og vægtstabilisering som er grundlag for sygdommen. Vedkommende lider ofte af overspisning eller “panikspisning” i pressede situationer, hvorefter den sygdomsramte tyer til selvkontrol ved at tvinge kroppen til at brække sig.

Også denne sygdom er yderst sundhedsskadelig. Mange bulimikere oplever blandt andet store skader på halsrør og svælg grundet syren fra vedkommendes opkast. Ydermere er tandskader oftest set hos bulimikere, da syren ætser emaljen på tænderne.

Behandling

Desværre er spiseforstyrrelser fortsat et tabu i dagens Danmark. For mange sygdomsramte er det et svært emne at snakke om, både før og efter behandlingsforløb af sygdomme. Det store problem ligger i, at sætte ord på de indre dæmoner som fremprovokerer spiseforstyrrelser. Mange i behandling udtrykker, at de føler sig misforstået og forkerte.

Det helt rigtige behandlingsteam er derfor koden til et liv ud af spiseforstyrrelse. I Danmark findes der en lang række behandlingstilbud. Et af disse er behandling på et privathospital. Her står både psykologer og læger til rådighed for den sygdomsramte, og de pårørende bliver i langt de fleste tilfælde også tildelt hjælp, til at håndtere deres kæres sygdom.