Hvorfor er det kvindelige køn mere udsat for spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser er en stadig voksende sindslidelse og et stort sundhedsmæssigt problem. Undersøgelser viser at det hovedsageligt er piger der rammes af spiserelaterede sygdomme, særligt i teenageårende. Men hvorfor er kvinder egentligt mere udsatte for at udvikle anoreksi og bulimi?

Spiseforstyrrelser

De officielle tal fra sundhedsstyrelsen anslår antallet af personer, med spiserelaterede sygdomme i Danmark, til at ligge på omkring 75,000, ud af dem er kun ca. hver 10. fra det mandlige køn. Det stiller store spørgsmål til hvad årsagen til spiseforstyrrelser er og hvorfor det kvindelige køn, generelt er langt mere udsat end det mandlige.

Sensitivitet spiller en rolle

Svaret til spørgsmålet kan måske findes i de biologiske mekanismer der gør sig gældende for vores køn. Spiseforstyrrelser er karakteriseret som en sindslidelse, der oftest opstår hos personer med en skrøbelig personlighed. Mange studier peger på at kvinder, er mere sensitive, følelsesbetonede og bevidste end mænd. Det kan derfor antages at kvinder har større risiko for at udvikle sinds-relaterede sygdomme pga. deres emotionelle væsner.

Mediernes indflydelse

En anden årsag til problemet, kan ligge i den kulturelle indflydelse der gør sig gældende. Mange, især unges, udseende påvirkes af de billeder der optræder på tv, internettet og i bladene. Medierne og reklamebranchen spiller altså en stor rolle som trendsættere og er med til at diktere nutidens skønhedsidealer. Problemet er at billederne ofte er retoucherede og viser ‘fejlfri’ og unaturlige modeller. Det giver et forvrænget syn på menneskekroppen og udstiller et uopnåeligt resultat.

Studier beviser at kvinder i højere grad lader sig påvirke af mediebilleder end det mandlige køn. Her er det særligt en større selvbevidsthed, som er med til at gøre kvinderne mere receptive for det konstante bombardement af modelbilleder. Denne påvirkning kan have indflydelse på kvindernes forsøg på at slanke sig, som i værste tilfælde kan udvikle sig til anoreksi eller bulimi.

Selvom det kan være svært at finde de nøjagtige årsager til spiseforstyrrelser, kan det dog konkluderes at kvinder i langt højere grad rammes sygdommen.

Har du problemer med spiseforstyrrelser eller kender du nogen der gør kan du søge hjælp her.