Få flere tusinde kroner i tilskud til din energirenovering

Det er i Danmark blevet besluttet, at vi skal reducere vores samlede CO2-udslip. Målet er, at al energiforsyning i Danmark skal komme fra vedvarende energi i år 2050. For at opnå dette mål, er der blevet indført en mulighed for danskerne, som giver mulighed for tilskud, hvis man energirenoverer sin bolig.

Dette tilskud betales af de forskellige energiselskaber, som køber de sparede kWh (kilowattimer), som de enkelte husstande opnår. Prisen, som de forskellige energiselskaber betaler, vil naturligvis variere fra energiselskab til energiselskab. Der tales dog om, at gennemsnitsprisen er 30 øre, og bruges derfor som eksempel i de fleste beregninger.

Måden hvorpå du beregner dit tilskud til energibesparelser er ved, at du ganger det antal kWh med 0,30 og herefter har du beløbet i antal kroner. Dette beløb kan du så - skattefrit - trække fra anskaffelsesprisen og på denne måde have sparet penge i forhold til din investering i energirenoveringen.

Det kan du få energitilskud til

Groft sagt er det alle renoveringsprojekter, der bidrager til miljøet, som du kan få tilskud til. Der findes dog en række undtagelser. Hvis du eksempelvis udskifter en gammel computer med en ny, er der mulighed for, at denne ikke bruger lige så meget strøm, og der kan derfor argumenteres for, at dette er en investering i en energibesparelse. Dog har du ikke mulighed for at få tilskud til dette.

Der er naturligvis forskel på, hvor stor et tilskud du kan få hos de forskellige energiselskaber, men de helt store energitilskud kommer fra:

  • Varmepumpe

  • Solceller

  • Pillefyr

  • Husstandsvindmøller

Sådan ansøger du om energitilskud

Hvis du ønsker finansiel støtte til dit energirenoveringsprojekt, er det vigtigt, at du starter hele processen med din ansøgning. Hvis du først kontakter en håndværker vedrørende et tilbud på eksempelvis en varmepumpe, vil du ikke have mulighed for at få tilskuddet.

Derfor bør du først kontakte de forskellige energiselskaber, og forhøre dig om muligheden for tilskud til varmepumpe. Herefter skal din ansøgning indsendes og denne skal naturligvis også godkendes. Når din ansøgning er godkendt, kan du nu gå igang med at finde de rette leverandører af den energiløsning, som du ønsker installeret.

Når energirenoveringen - i dette tilfælde installationen af varmepumpen - er foretaget, skal du sende dokumentationen for håndværkerarbejdet ind til energiselskabet. Når dette er gjort, vil du nu få udbetalt det tilskud, som du har mulighed for at få.

Vigtig finansiel støtte til din energirenovering

Denne mulighed for at få energitilskud til din energirenovering er en mulighed, som du naturligvis ikke må gå glip. Vær derfor meget opmærksom på, at du starter processen med at søge om energitilskuddet, da du - som nævnt - kan risikere, at du ikke har mulighed for at få udbetalt de mange tusinde kroner, som du potentielt har mulighed for.

Ønsker du at læse mere energitilskud, kan du tage et nærmere kig på Energitilskud.net.