Få ryddet dødsboet med god samvittighed

Døden er aldrig en sjov ting at forholde sig til - men ikke desto mindre noget, vi alle skal tage stilling til før eller siden.

Det er meget sjældent, at en person som går bort husker, at tømme huset inden de tager afsted, hvilket efterlader en del arbejde. Dog findes der en løsning, hvorpå du kan få løst opgaven, som ingen har lyst til.

Det kan være for meget

Et dødsbo står som regel som et beboeligt hjem. Derfor kan der ligge et kæmpe arbejde i at få hjemmet tømt, så du kan flytte ind i det, renoverer det eller sælge det videre.

Derfor kan det være rart med en hjælpende hånd til det hårde arbejde, der er forbundet med at rydde en bolig for inventar. Er det en lejlighed er det omend endnu mere besværligt, da møbler osv. skal bæres ned af trapper o.lign.

Hertil kommer det, at der som regel er en tidsbegrænsning på, hvornår boligen skal være tømt, hvis det er noget, som skal sælges videre.

Vidste du at:

  • Arvinger skal senest 6 måneder efter boets udlevering indlevere en såkaldt ”åbningsstatus” over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen til skifteretten.
  • At boets nettoformue på skæringsdagen overstiger 2.6 mio, skal beskattes med 50% af indkomsten i boet

Nem løsning uden besvær

En nem løsning på denne type af problemer kan være, at få nogen til at hjælpe med det hårde arbejde. Du kan hive fat i venner, familie og bekendte og få dem til at hjælpe dig.

Alternativt kan du med fordel få professionelle til at tage slæbet med tømningen af boet. Flere firmaer tilbyder rydning af dødsbo, hvor de både varetager selve fjernelsen af inventaret og tilbyder rengøring af huset efterfølgende.

En nem løsning der hvorved du kan fralægge dig ansvaret og giver dig mulighed for, at fortsætte din hverdag, med mindst muligt besvær.

På samme tid sikrer du dig, at det som kan genbruges bliver genbrugt, så du ikke selv skal ligge og køre til og fra genbrugspladsen.

Hold styr på det vigtige

Når en person er gået bort, er der en hel masse ting, som skal håndteres foruden oprydning i dødsboet.

Derfor kan er det være en god ide, at få nogen til at varetage slæbe-arbejdet, så du kan fokusere på din hverdag og de administrative ting, som skal ordnes.

Hyr nogle professionelle, som ved hvordan situationen skal håndteres og giv dig selv tid til andre ting.